LA DEIXALLERIA FIXA D’ARGENTONA

La deixalleria és una instal·lació municipal que permet fer una recollida selectiva d’aquelles fraccions dels residus municipals reciclables, reutilitzables i especials que no són recollits en la recollida domiciliària de residus domèstics porta a porta, ni en  contenidors. Tot i així també hi està permesa la recollida d’altres residus ordinaris.

Els residus aportats a la deixalleria, es distribueixen a plantes de tractament específiques, per tal de recuperar-los o tractar-los de la manera més respectuosa amb el medi ambient.

La targeta de la deixalleria:
Per tal que els veïns i veïnes de Dosrius facin ús dels serveis de la deixalleria d’Argentona cal que disposin d’una targeta específica per cada habitatge. Qui encara no disposi d’aquesta targeta pot sol·licitar-la a l’Ajuntament presentant la còpia del rebut de la brossa i el DNI.

Reducció de la taxa de la brossa:
Reducció d’un 20% en la taxa de la brossa per fer aportacions significatives de restes de poda dels jardins.

Reducció del 5% per 12 aportacions anuals de altres materials

Veure l’ordenança fiscal.

On:
C/ Can Carmany, s/n, al polígon industrial Nord (ctra. Mataró, 4 Argentona)

 

Telèfon: 937 561 448

Horari:
De dilluns a divendres de 10:00 h  a 13:00 h i de 16:00 h a 19:00 h
Dissabtes i Diumenges de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h (tancat els festius oficials)

Què s’admet a la deixalleria:

Residus municipals especials

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals usats

Residus municipals ordinaris

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos lleugers
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Tèxtils
 • Olis vegetals usats
 • Ampolles de cava senceres

Residus municipals voluminosos

 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)

Altres residus municipals

 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria
 • Runes i restes de la construcció d’obres menors

Materials no acceptats

 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya
 • Materials explosius
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris

LA DEIXALLERIA MÒBIL

Quan:
Primer diumenge de cada mes

On:
Canyamars:
• A l’entrada del carrer Sot de l’Arca
• De 9 a 10:30 h

Can Massuet del Far:
• A la plaça de la zona esportiva
• De 10:30 a 12 h

Dosrius:
• Al davant de l’escola Castelldedosrius
• De 12 a 13:30 h.

 

Què es pot dur a la deixalleria mòbil?

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Radiografies
 • Tòners
 • Olis minerals i usats
 • Olis vegetals i usats
 • Ferralla i metal
 • Tèxtils
 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)