RECOLLIDA DE RESIDUS EN ELS COMERÇOS

Els establiments comercials poden gestionar els seus residus de 2 maneres:

 • Adherir-se al sistema de recollida proposat per l’Ajuntament
  • Recollida porta a porta al nucli de Dosrius.
  • Recollida en contenidors a la resta del municipi.
 • Privadament
  • Cal disposar d’un gestor autoritzat per l’Agencia de Residus de Catalunya que reculli totes les fraccions dels residus separadament.
  • S’estarà excempt de pagar la taxa de la brossa sempre i quan es sigui comunicat prèviament a l’Ajuntament dins els terminis establerts.
  • Ordenança fiscal

Recollida porta a porta al nucli de Dosrius

 • Cal classificar i emmagatzemar els residus dins l’establiment i treure’ls només per a la recollida.
 • A l’horari establert, cal deixar els residus davant l’establiment en un lloc visible i accessible.
 • Els residus s’han de separar correctament.
 • Després de la recollida cal entrar el contenidor per evitar que s’hi aboquin altres residus o puguin causar molèsties.

Recollida en contenidors a la resta del municipi

 • Cal separar els residus correctament abans de dipositar-los als contenidors.
 • Els residus s’han de dipositar dins els contenidors. Mai al costat ni sobre els contenidors.
 • Els residus de cartró (caixes i altres) cal plegar-los abans d’introduir-los al contenidor corresponent.

Mapa de Can Massuet amb les àrees de contenidors

Mapa de Canyamars amb les àrees de contenidors

Mapa del nucli de Dosrius amb les àrees de contenidors de vidre