REDUCCIÓ EN LA TAXA DE LA BROSSA

Es reduirà el 20% de la taxa de la brossa de manera no acumulable en els següents casos:

Per l’aportació de restes de poda a la deixalleria

 • Cal notificar a l’Ajuntament, dins els límits establerts, que s’han fet 6 o més aportacions anuals de restes de poda a la deixalleria.
 • Veure l’ordenança fiscal. (descarregar)
 • Instància per sol·licitar la reducció. (descarregar)

 

Per fer compostatge domèstic amb les restes de poda i pinassa

 • El compostatge es pot fer amb compostador de l’Ajuntament, amb compostador propi o en una pila.
 • Per fer compostatge cal trinxar prèviament les restes llenyoses de la poda i barrejar-ho tot amb les restes fresques de la cuina ( verdura, fruita i llegums).
 • Cal fer el compostatge durant tot un any.
 • Cal sol·licitar a l’Ajuntament, dins els límits establerts, la reducció de la taxa per compostatge.
 • Veure l’ordenança fiscal. (descarregar)
 • Instància per sol·licitar la reducció. descarregar)

 

Per tenir un gestor privat que s’endugui les restes de poda del jardí

 • Cal disposar d’un gestor privat autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que retiri de la parcel·la la totalitat de les restes de poda.
 • Cal notificar a l’Ajuntament, dins els límits establerts, que es té un gestor privat de restes de poda.
 • Veure l’ordenança fiscal. (descarregar)
 • Instància per sol·licitar la reducció. descarregar)

Es reduirà el 5% de la taxa de la brossa de manera no acumulable quan s’utilitzi la deixalleria o deixalleria mòbil un mínim de 12 vegades l’any. Consulteu l’ordenança fiscal. (descarregar)